Velg dokumentasjon

Oppfølging (OPP)

EgenvurderingNAV 30-02.06

Egenvurdering er en del av arbeidsevnevurdering i NAV.

Enkelte av ytelsene eller virkemidlene NAV kan tilby krever en arbeidsevnevurdering. Med arbeidsevne sikter vi til din evne til å skaffe deg eller beholde arbeid. Dine ressurser og hindringer vurderes i forhold til hva arbeidslivet og dagliglivet krever, og hvilke muligheter som finnes.

En arbeidsevnevurdering i NAV innebærer at du først foretar en egenvurdering ved hjelp av skjemaet som du finner her. Deretter har du en samtale med veileder om de forholdene som har kommet fram av egenvurderingen.

Ved bruk av egenvurdering vil du være bedre forberedt i møtet med veileder i NAV. Samtidig kan egenvurderingen sikre at du får fram det du mener har betydning for dine muligheter for å være i arbeid og aktivitet. Egenvurderingen vil sammen med kunnskap om arbeidsmarkedet, helseopplysninger og annen dokumentasjon utgjøre det grunnlaget som arbeidsevnevurderingen bygger på.

Les mer i brosjyrene

Arbeidsevnevurdering i NAV

Oppfølging i NAV

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader