Velg dokumentasjon

Yrkesskade (YRK)

Søknad om menerstatningNAV 13-17.05

Dette skjemaet bruker du hvis du har en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom som du vet eller antar at har gitt varig medisinsk invaliditet over 15 prosent.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Kopi av medisinske dokumenter

vis hele teksten

Vedlegg: Kopi av medisinske dokumenter

vis hele teksten