Velg dokumentasjon

Uføreytelser (UFO)

Søknad om uføretrygd NAV 12-06.05

Hvis du er delvis i arbeid må du legge ved tilleggsskjema til søknaden din. Dette gjelder også om du ønsker å søke om barnetillegg. Du kan lese mer om uføretrygd på nav.no/uføretrygd

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

.

Vedlegg: Dokumentasjon som er avtalt med NAV

vis hele teksten

Vedlegg: Inntektsskjema med søkers og arbeidsgivers underskrift

vis hele teksten

Legg ved:

 

Inntektsopplysninger for arbeidstakarar - Vedlegg til søknadsskjema for uføretrygd - NAV 12-06.06

Vedlegg: Inntektsskjema med søkers og regnskapsførers underskrift

vis hele teksten

Legg ved:

 

Inntektsskjema for sjølvstendig næringsdrivande - Vedlegg til søknadsskjema for uføretrygd - NAV 12-06.07

Vedlegg: Inntektsskjema med søkers og regnskapsførers underskrift

vis hele teksten

Legg ved:

 

Inntektsskjema for gardbrukarar - Vedlegg til søknadsskjema for uføretrygd - NAV 12-06.09