Velg dokumentasjon

Yrkesskade (YRK)

Søknad fra selvstendig næringsdrivende og frilansere om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade NAV 13-13.05

Dette skjemaet bruker du hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser og ønsker å tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader