Velg dokumentasjon

Yrkesskade (YRK)

Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført eller oppstått under militær tjenestegjøringNAV 13-08.05

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som er påført eller oppstått under militær tjenestegjøring 

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter