Velg dokumentasjon

Yrkesskade (YRK)

Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst NAV 13-07.08

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om skade eller sykdom som har oppstått under tjeneste på skip eller under fiske/fangst.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader