Velg dokumentasjon

Omsorgs-, pleie- og opplæringspenger (OMS)

Søknad om flere omsorgsdager / melding om fordeling og overføring av dageneNAV 09-06.05

Hvis du skal søke om flere omsorgsdager fordi du har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, skal barnets lege fylle ut og signere legeerklæringen i søknadskjemaet NAV 09-06.05. Skjemaet må også fylles ut og signeres av søkeren(e), og sendes til NAV.

Du bruker det samme skjemaet hvis du er alene om omsorgen eller vil fordele/overføre omsorgsdager.

Hvis du er arbeidstaker, skal arbeidsgiver sende opplysninger om inntekten din til NAV.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

   

Vedlegg: Dokumentasjon av inntekt

vis hele teksten

Hvis du i løpet av de siste fire årene har startet næringsvirksomhet eller fått en varig endring av arbeidssituasjonen/virksomheten, må du dokumentere dette. Bruk skjema NAV 09-35.01.

Hvis du er jordbruker, må du også legge ved RF-skjema 1224 fra skatteetaten som viser hvor mye av næringsinntekten som utgjør jordbruksinntekten.

Vedlegg: Eventuell tilleggsinformasjon til legeerklæringen i skjemaet.

vis hele teksten

Bruk dette vedlegget hvis du har tilleggsinformasjon fra lege, behandler eller behandlingsinstitusjon.

Vedlegg: Kopi av samværsavtale, avgjørelse fra domstolene eller kopi av avtale om delt bosted for barna

vis hele teksten

Hvis ikke begge foreldrene signerer skjemaet, må du legge ved skriftlig erklæring om samværsfordelingen signert av begge foreldre, eller en kopi av samværsavtale undertegnet av begge.

Vedlegg: Annen dokumentasjon

vis hele teksten

Tilleggsopplysninger du mener er relevante for søknaden din.