Velg dokumentasjon

Barnetrygd (BAR)

Tilleggsskjema ved krav om utbetaling av barnetrygd og/eller kontantstøtte på grunnlag av regler om eksport etter EØS-avtalen NAV 34-00.15

Dette skjemaet bruker du hvis du jobber i Norge og barnet ditt bor i et annet EØS-land. Skjemaet benyttes som vedlegg til kravskjemaene om barnetrygd og kontantstøtte.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

vis hele teksten

Vedlegg: Fødselsattest for barna det søkes for

vis hele teksten