Velg dokumentasjon

Kontantstøtte (KON)

Søknad om kontantstøtte til småbarnsforeldreNAV 34-00.08

Dette skjemaet bruker du hvis du skal søke om kontantstøtte. Bor foreldrene sammen, søker en av dere. Bor foreldrene hver for seg, er det den barnet bor fast sammen med som søker.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Bekreftelse på oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse

vis hele teksten

Hvis du eller barnet ikke er norsk eller nordisk statsborger, må du dokumentere at dere har oppholdstillatelse i Norge.

Hvis dere har innvandret fra et EØS-land, ber vi deg legge ved ID-nummer og tidligere adresse i EØS-landet.

Vedlegg: Tilleggsskjema for eksport av kontantstøtte - NAV 34-00.15

vis hele teksten

Bruk:

Tilleggsskjema ved krav om utbetaling av barnetrygd og/eller kontantstøtte på grunnlag av regler om eksport etter EØS-avtalen - NAV 34-00.15

Vedlegg: Fødselsattest

vis hele teksten

Fødselsattest for barna det søkes for.

Vedlegg: Dokumentasjon som viser når omsorgen ble overtatt

vis hele teksten

Gjelder kun dersom det ikke er utbetalt adopsjonspenger eller engangsstønad ved adopsjon.

Vedlegg: Avtale om delt bosted

vis hele teksten

Kopi av avtale om delt bosted. Avtalen må være underskrevet av begge foreldrene.