Velg dokumentasjon

Pensjon (PEN)

Søknad om stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid og stønad til skolepenger til gjenlevende ektefelle/partner/samboer og til ugift familiepleier under 67 årNAV 15-12.01

Dette skjemaet bruker du hvis du skal søke om stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid eller stønad til skolepenger, og du ellers fyller vilkårene som gjenlevende ektefelle/partner/samboer eller som ugift familiepleier. Se viktig informasjon om dine rettigheter og plikter:

Ytelser til gjenlevende ektefelle

Ytelser til gjenlevende familiepleier 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Dokumentasjon fra arbeidsgiver på at du er i arbeid og inntektens størrelse

vis hele teksten

Det gis ikke stønad til barnetilsyn dersom inntekten din overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Du må derfor framlegge lønnslipp(er) som viser inntekt for minst de tre siste månedene. Dersom du ikke har vært i arbeid i tre måneder, må inntekten dokumenteres på annen måte.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende, skal du framlegge siste skatteavregning, eventuelt selvangivelse.

Vedlegg: Dokumentasjon av særlig tilsynsbehov

vis hele teksten

Dokumentasjon på at barnet trenger vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig for jevnaldrende. Det må dokumenteres med erklæring fra lege, psykolog eller liknende. Dokumentasjonen må særlig beskrive tilsynsbehovet sammenlignet med barn på samme alder.

Vedlegg: Dokumentasjon av arbeid

vis hele teksten

Dokumentasjon på arbeidsforholdet og eventuelt nødvendig reisetid. Det må dokumenteres at du enten

  • må være borte fra hjemmet ut over det som er en vanlig arbeidsdag
  • jobber om kvelden og natten
  • jobber skiftarbeid, helgearbeid, turnustjeneste, er pendler ol.

Vedlegg: Legeattest

vis hele teksten

Det må dokumenteres fra lege eller lignende at du har en forbigående sykdom som er til hinder for at du er i arbeid.

Vedlegg: Opptaksbevis fra skole eller studiested

vis hele teksten

Dokumentasjonen må vise hvilket skoleår du er i utdanning.

Vedlegg: Dokumentasjon av utgifter til semesteravgift, eksamensavgift eller skolepenger

vis hele teksten

Kopi av opptaksbevis eller kvittering for betalt semesteravgift, eksamensavgift eller skolepenger

Du må også legge fram bekreftelse som viser omfanget av utdanningen - sett i forhold til full tids studiebelastning

Vedlegg: Dokumentasjon på årsaken til at du har valgt privat utdanning

vis hele teksten

Stønad til skolepenger til privat skole kan bare gis unntaksvis. Unntak kan være:

  • at det ikke finnes tilsvarende offentlig utdanning
  • at du ikke kom inn på tilsvarende offentlig utdanning
  • at det ikke finnes tilsvarende offentlig utdanning på hjemstedet
  • at offentlig skole ikke passer med åpningstiden i barnehagen