Velg dokumentasjon

Foreldre- og svangerskapspenger (FOR)

Søknad om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende og frilanserNAV 14-04.10

Dette skjemaet bruker du hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Er du arbeidstaker, henter du riktig skjema på siden til Arbeidstilsynet. Også dette skal sendes til NAV. Med søknaden skal det følge en førsteside, som du får laget i skjemaveilederen på nav.no.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Du må legge ved dokumentasjon fra revisor eller regnskapsfører, kopi av likning, næringsoppgave eller liknende.