Velg dokumentasjon

Grunn- og hjelpestønad (GRU)

Krav om hjelpestønadNAV 06-04.04

Dette skjemaet bruker du hvis du har et spesielt behov for pleie og tilsyn. 

Hvis du søker på vegne av en annen person, må du fylle inn fødselsnummeret på personen søknaden gjelder. Gjelder den for eksempel et barn, er det barnets fødselsnummer du fyller inn. 

Les mer om dine rettigheter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Legeopplysninger, evt. også andre rapporter (f. eks fra PPT-kontor eller skole) og din egen beskrivelse. Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Erklæring fra legen må vise:

   - hvor mye funksjonsevnen er nedsatt og årsaken til dette

   - hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er

Du beskriver hvor omfattende pleieoppgaven er og hvor mye den binder den som gjør arbeidet

Det er viktig å få fram i søknaden at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden vil gi deg muligheten til å opprette det. 

Les mer om hjelpestønad

Les mer om forhøyet hjelpestønad