Velg dokumentasjon

Grunn- og hjelpestønad (GRU)

Krav om grunnstønadNAV 06-03.04

Dette skjemaet bruker du hvis du har ekstrautgifter på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte). Hvis du søker på vegne av en annen person, må du fylle inn fødselsnummeret på personen søknaden gjelder. Gjelder den for eksempel et barn, er det barnets fødselsnummer du fyller inn. Les mer om grunnstønad.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Legeopplysninger, evt. også andre rapporter (f.eks. fra PPT-kontor eller skole)

vis hele teksten

Klikk nedoverpilen for mer informasjon

vis hele teksten

Kvitteringer eller oversikt over sannsynliggjorte ekstrautgifter.

Les mer om hvilke typer utgifter du kan føre opp

Vedlegg: Hjelpeskjema "Ekstrautgifter til slitasje på klær og sengetøy"

vis hele teksten

-

Hjelpeskjema - Ekstrautgifter til ”slitasje på klær og sengetøy” - NAV 06-03.11

Vedlegg: Tilleggsskjema "Grunnstønad til særskilt transport/drift av egen bil"

vis hele teksten

-

Tilleggsskjema - Grunnstønad til særskilt transport/drift av egen bil - NAV 06-03.12