Velg dokumentasjon

Dagpenger (DAG)

Søknad om gjenopptak av dagpenger NAV 04-16.03

Dette skjemaet bruker du hvis det er maks 52 uker siden du sist fikk dagpenger. Maksgrensen kan overskrides i noen tilfeller. Har du vært permittert eller i utdanning, kan det hende du i stedet skal søke via skjemaet NAV 04-01.03. Les mer om dine rettigheter og plikter.

Denne søknaden kan du sende inn elektronisk. Klikk her.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

 

Vedlegg: Arbeidsavtale og oppsigelse eller sluttattest fra alle arbeidsforhold de seks siste månedene. Klikk nedoverpilen for mer informasjon.

vis hele teksten

Opplysninger som må være med:

Arbeidsforholdets start- og sluttdato, ukentlig arbeidstid, oppsigelsestid, dato for oppsigelsen og sluttårsak. Dersom du har sagt opp selv som alternativ til å bli oppsagt grunnet innskrenkninger, må dette dokumenteres.

For deg som har hatt varierende arbeidstid:

Dersom du ikke har hatt avtale om fast ukentlig arbeidstid i minst seks måneder forut for arbeidstidsreduksjonen, må du dokumentere alle arbeidsforhold de tolv siste månedene.

Dersom du ikke har hatt arbeid de tolv siste månedene, må du dokumentere alle arbeidsforhold de 36 siste månedene,  med mindre du hadde fast ukentlig arbeidstid i minst seks måneder i det siste arbeidsforholdet.

Du kan eventuelt bruke skjemaet "Bekreftelse på sluttårsak" - NAV 04-08.03, hvis opplysningene ikke er dekket i arbeidsavtalen eller sluttattesten din.

Stadfesting av sluttårsak/nedsett arbeidstid (ikkje permittert) - NAV 04-08.03

Vedlegg: Kopi av arbeidsavtaler og og bekreftelse på sluttårsak

vis hele teksten

Kopi av arbeidsavtaler for alle arbeidsforhold de siste seks måneder, og bekreftelse på sluttårsak.

Vedlegg: Tjenestebevis

vis hele teksten

Det må gå klart fram når tjenesteperioden har vært.

Du må melde deg innen én uke etter at verneplikten er avsluttet. Hvis det går lenger tid, må du søke om dagpenger på nytt.

Er årsaken til bruddet en kombinasjon av sykdom, arbeid, ferie, arbeidsmarkedstiltak eller verneplikt, og forlengelsen skyldes arbeidsmarkedstiltaket eller verneplikten, kan dagpengeperioden gjenopptas. Det er tilstrekkelig at den siste del av bruddperioden skyldes slike forhold.

Vedlegg: Dokumentasjon av arbeidets varighet, sluttårsak og inntekt

vis hele teksten

Arbeidet må ha vart i minst 12 uker for at du skal kunne få ny beregning.