Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om stønad til tilpasningskursNAV 10-07.18

Dette skjemaet bruker du hvis du har behov for opplæringstiltak som gjør at du mestrer arbeids- og dagligliv bedre.

Dette gjelder tilpasningskurs for hørselshemmede, synshemmede og døvblinde, og for opphold på folkehøyskole. Les mer om opplæringstiltak ved syns- og hørselsvansker.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Uttalelse fra fagpersonell

vis hele teksten

Vedlegg: Vurdering fra kompetent fagpersonell og uttalelse fra skolen

vis hele teksten

Ved søknad om stønad til første år må du vedlegge uttalelse eller en vurdering fra kompetent fagperson. Dette kan være lege, pp-tjeneste eller annen fagperson som bistår deg.

Du bør også legge ved en vurdering fra folkehøyskolen med et spesifisert anslag over utgiftene som overstiger de ordinære bo- og oppholdsutgiftene.

Vedlegg: Vurdering fra kompetent fagpersonell og uttalelse fra skolen

vis hele teksten

Det kan vanligvis bare gis stønad til opphold ved folkehøyskole i ett skoleår. I spesielle tilfeller kan det gis stønad til et år til. Det må da vedlegges særlig vurdering fra kompetent fagperson, slik at det kan vurderes om dette er nødvendig og hensiktsmessig.

Du bør også legge ved en vurdering fra folkehøyskolen med et spesifisert anslag over utgiftene som overstiger de ordinære bo- og oppholdsutgiftene.

Vedlegg: Vedlegg som ikke kan skannes. Sendes rett til hjelpemiddelsentralen der du bor

vis hele teksten

Dette er for eksempel ark større enn A3 størrelse, vedlegg av papp eller annet tykt papir, fotografi, røntgenbilde, en ting og lignende.

Hvis vedlegget ikke kan skannes må søknaden sendes til hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor.