Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Bestilling av tekniske hjelpemidler NAV 10-07.05

Skjemaet skal kun brukes dersom du er godkjent bestiller og har fått opplæring i hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning.

Hjelpemidlene som bestilles skal brukes av en person med vesentlig og varig nedsatt funksjon (over 2 år). Hjelpemidlene er nødvendige for å avhjelpe utfordringer med praktiske gjøremål eller for pleie i hjemmet og er vurdert opp mot andre rimeligere tiltak. Hjelpemidlene er hensiktsmessige for de problemene de er ment å løse. Hjelpemidlene skal ikke brukes til korttidsutlån eller til andre formål.

Se oversikten til din lokale hjelpemiddelsentral for hvilke hjelpemidler som kan bestilles: www.nav.no/hjelpemiddelsentralene 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Fullmakt ved søknad om tekniske hjelpemidler

vis hele teksten

Benyttes når søker gir fullmakt til at bestillingsskjemaet kan hentes fra nav.no og fylles ut av behandler/kartlegger i etterkant av kartleggingen.

Fullmakt i forbindelse med søknad om tekniske hjelpemidler - NAV 10-07.04