Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om hjelpemidler mv.NAV 10-07.03

Hvis du har spesifikke lese- og skrivevansker og skal søke om tilskudd til PC kan du bruke dette skjemaet. Les mer om tilskudd til PC 

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Beskrivelse fra fagperson

vis hele teksten

Knyttes opp mot aktuelt behov. Kan for eksempel være en sakkyndig vurdering fra PP-tjeneste eller legeerklæring. Fylles direkte inn i skjemaet, eller legges ved som eget dokument.