Velg dokumentasjon

Hjelpemidler (HJE)

Søknad om hjelpemidler mv.NAV 10-07.03

Hvis du har spesifikke lese- og skrivevansker og skal søke om tilskudd til PC kan du bruke dette skjemaet. Les mer om tilskudd til PC

Beskrivelse fra fagperson

vis hele teksten

Knyttes opp mot aktuelt behov. Kan for eksempel være en sakkyndig vurdering fra PP-tjeneste eller legeerklæring. Fylles direkte inn i skjemaet, eller legges ved som eget dokument.