Velg dokumentasjon

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Søknad om reisestønad (AAP)NAV 11-12.05

Dette skjemaet bruker du når du skal søke om reisetilskudd til nødvendige ekstrautgifter fordi du på grunn av sykdom eller skade ikke kan reise til og fra arbeids- og undervisningsstedet ditt på vanlig måte, og at du ellers ville vært sykmeldt. Du kan søke om å få dekket utgifter du har til reise utover de vanlige utgiftene du har til reise.

Vedlegg: Legeerklæring som viser at du på grunn av sykdom eller skade ikke kan reise på vanlig måte og at du ellers ville vært sykmeldt. Dokumentasjon som viser hvor lang reiseveien er og hvilke ekstra reiseutgifter du har utover vanlige reiseutgifter.

vis hele teksten

Hvis du i en avgrenset periode ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted på vanlig måte på grunn av sykdom eller skade, kan du få dekket ekstrautgifter til reise istedenfor arbeidsavklaringspenger. Du må legge ved legeerklæring som dokumenterer at du på grunn av sykdom eller skade ikke kan reise på vanlig måte, og at du ellers ville vært sykmeldt.

Reisetilskuddet skal dekke nødvendige ekstrautgifter utover de vanlige utgiftene du har til reise til og fra arbeids- og undervisningsstedet ditt. Ekstrautgiftene må dokumenteres.