Velg dokumentasjon

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Søknad om arbeidsavklaringspenger (AAP)NAV 11-13.05

Dette skjemaet bruker du hvis du i en overgangsperiode er uten inntekt på grunn av sykdom eller skade. Det er aktuelt mens du har behov for medisinsk behandling, arbeidsrettede tiltak eller hvis du trenger oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.  Du må først registrere deg hos NAV. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du registrere deg her.

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Individuell oppfølgingsplan fra arbeidsgiver

vis hele teksten

Den individuelle oppfølgingsplanen skal oppsummere og dokumentere det arbeidsgiver og arbeidstaker sammen kommer fram til i samtale om arbeidsmuligheter.

Les mer om hva en oppfølgingsplan skal inneholde

Vedlegg: Kopi av avtalen

vis hele teksten

Både pensjonsgivende og ikke pensjonsgivende ytelser fra arbeidsgiver skal dokumenteres.