Velg skjema

Starte egen bedrift

Jeg mottar arbeidsavklaringspenger og ønsker å starte egen bedrift (utviklingsfase)

Dersom du allerede mottar arbeidsavklaringspenger, kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i en utviklingsfase inntil 6 måneder. Du må søke før utviklingsfasen starter (må være ny virksomhet).

Les mer om å starte egen bedrift

Dersom du allerede mottar arbeidsavklaringspenger, kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i en utviklingsfase inntil 6 måneder. Du må søke før utviklingsfasen starter (må være ny virksomhet).

Jeg mottar arbeidsavklaringspenger og er i oppstartsfasen med å starte egen bedrift

Dersom du allerede mottar arbeidsavklaringspenger, kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i en oppstartsfase inntil 3 måneder. Du må søke før bedriften har startet opp (må være ny virksomhet).

Les mer om å starte egen bedrift

Dersom du allerede mottar arbeidsavklaringspenger, kan du søke om å beholde disse under etablering av egen virksomhet i en oppstartsfase inntil 3 måneder. Du må søke før bedriften har startet opp (må være ny virksomhet).