Velg skjema

Søke jobb i utlandet

Jeg ønsker å beholde dagpenger i Norge mens jeg søker jobb i utlandet, og trenger attest PD U2 (tidligere E-303)

Dersom du allerede mottar dagpenger, kan du søke om å få beholde dagpengene i inntil tre måneder mens du søker arbeid i et annet EØS-land. Du må ha mottatt dagpenger i Norge i minst fire uker før du søker.

Les mer om å beholde dagpenger i utlandet

Dersom du allerede mottar dagpenger, kan du søke om å få beholde dagpengene i inntil tre måneder mens du søker arbeid i et annet EØS-land. Du må ha mottatt dagpenger i Norge i minst fire uker før du søker.