Velg skjema

Bistand fra NAV for å komme i arbeid

Jeg mottar dagpenger, og ønsker kurs eller utdanning

Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger hvis du er skoleelev eller student, men det er noen unntak. Dersom du ønsker å beholde dagpenger mens du er skoleelev, må du søke om dette.

Les mer om vilkår for å få dagpenger

Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger hvis du er skoleelev eller student, men det er noen unntak. Dersom du ønsker å beholde dagpenger mens du er skoleelev, må du søke om dette.

Jeg skal opplyse NAV om utgifter til utdanning

Dette skjemaet bruker du når du har fått godkjent ordinær utdanning som tiltak fra NAV og skal dokumentere utgifter slik at NAV kan gi tilskudd til skolepenger, semesteravgift eller eksamensgebyr.

Dette skjemaet bruker du når du har fått godkjent ordinær utdanning som tiltak fra NAV og skal dokumentere utgifter slik at NAV kan gi tilskudd til skolepenger, semesteravgift eller eksamensgebyr.

Egenvurdering

Egenvurdering er en del av arbeidsevnevurdering i NAV. Enkelte av ytelsene eller virkemidlene NAV kan tilby krever en arbeidsevnevurdering. Med arbeidsevne sikter vi til din evne til å skaffe deg eller beholde arbeid. Dine ressurser og hindringer vurderes i forhold til hva...

Egenvurdering er en del av arbeidsevnevurdering i NAV.

Enkelte av ytelsene eller virkemidlene NAV kan tilby krever en arbeidsevnevurdering. Med arbeidsevne sikter vi til din evne til å skaffe deg eller beholde arbeid. Dine ressurser og hindringer vurderes i forhold til hva arbeidslivet og dagliglivet krever, og hvilke muligheter som finnes.

En arbeidsevnevurdering i NAV innebærer at du først foretar en egenvurdering ved hjelp av skjemaet som du finner her. Deretter har du en samtale med veileder om de forholdene som har kommet fram av egenvurderingen.

Ved bruk av egenvurdering vil du være bedre forberedt i møtet med veileder i NAV. Samtidig kan egenvurderingen sikre at du får fram det du mener har betydning for dine muligheter for å være i arbeid og aktivitet. Egenvurderingen vil sammen med kunnskap om arbeidsmarkedet, helseopplysninger og annen dokumentasjon utgjøre det grunnlaget som arbeidsevnevurderingen bygger på.

Oppfølging i forbindelse med bistand fra NAV

Dersom du allerede er i dialog med NAV og skal sende inn kjøreliste, legeerklæring, jobblogg eller annen dokumentasjon i forbindelse med oppfølging, velger du lenken under her og går videre.

Dersom du allerede er i dialog med NAV og skal sende inn kjøreliste, legeerklæring, jobblogg eller annen dokumentasjon i forbindelse med oppfølging, velger du lenken under her og går videre.