Velg skjema

Bistand fra NAV for å komme i arbeid

Jeg mottar dagpenger, og ønsker kurs eller utdanning

Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger hvis du er skoleelev eller student, men det er noen unntak. Dersom du ønsker å beholde dagpenger mens du er skoleelev, må du søke om dette.

Les mer om vilkår for å få dagpenger

Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger hvis du er skoleelev eller student, men det er noen unntak. Dersom du ønsker å beholde dagpenger mens du er skoleelev, må du søke om dette.

Jeg skal opplyse NAV om utgifter til utdanning

Dette skjemaet bruker du når du har fått godkjent ordinær utdanning som tiltak fra NAV og skal dokumentere utgifter slik at NAV kan gi tilskudd til skolepenger, semesteravgift eller eksamensgebyr.

Dette skjemaet bruker du når du har fått godkjent ordinær utdanning som tiltak fra NAV og skal dokumentere utgifter slik at NAV kan gi tilskudd til skolepenger, semesteravgift eller eksamensgebyr.

Oppfølging i forbindelse med bistand fra NAV

Dersom du allerede er i dialog med NAV og skal sende inn kjøreliste, legeerklæring, jobblogg eller annen dokumentasjon i forbindelse med oppfølging, velger du lenken under her og går videre.

Dersom du allerede er i dialog med NAV og skal sende inn kjøreliste, legeerklæring, jobblogg eller annen dokumentasjon i forbindelse med oppfølging, velger du lenken under her og går videre.