Innsendingsvalg tilleggsstønader

Lever søknaden på nett

  • Logg inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides
  • Fyll ut søknaden
  • Skann eller ta bilde av egne vedlegg
  • Last opp vedleggene og send direkte til NAV

Dersom du ikke har mulighet til å sende inn søknad om tilleggsstønader elektronisk, må du ta kontakt med det lokale NAV-kontoret ditt. NAV-kontoret kan hjelpe deg med informasjon og veiledning.

Dersom du søker om tilleggsstønader for barn under 18 år eller for en person som har verge, kan du ikke søke elektronisk.