Velg skjema

Opphold eller arbeid utenfor Norge

Jeg skal arbeide i EØS-området og/eller Sveits

Du kan søke om blankett A1 som bekrefter at du omfattes av norsk trygdelovgivning og ikke skal betale trygdeavgift i andre land.Eventuelle familiemedlemmer som skal reise sammen med deg og trenger bekreftelse, kan bruke skjemaet «Søknad om å være omfattet av norsk trygdelovgivning under opphold...

Du kan søke om blankett A1 som bekrefter at du omfattes av norsk trygdelovgivning og ikke skal betale trygdeavgift i andre land.

Eventuelle familiemedlemmer som skal reise sammen med deg og trenger bekreftelse, kan bruke skjemaet «Søknad om å være omfattet av norsk trygdelovgivning under opphold innen EØS/Sveits», NAV 02-08.09.

Bor du i et annet EØS-land eller Sveits og arbeider i to eller flere land, må du kontakte trygdemyndighetene i landet der du bor.

Jeg skal oppholde meg i et annet EØS-land eller Sveits

Trykk på vis hele teksten for informasjon dersom du skal søke på vegne av egne barn eller andre. Dette skjemaet bruker du hvis du skal oppholde deg eller bo midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits uten å arbeide, og vil søke om å være omfattet av norsk trygdelovgivning (f.eks om du er...

Trykk på vis hele teksten for informasjon dersom du skal søke på vegne av egne barn eller andre. Dette skjemaet bruker du hvis du skal oppholde deg eller bo midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits uten å arbeide, og vil søke om å være omfattet av norsk trygdelovgivning (f.eks om du er student eller familiemedlem til en utsendt arbeidstaker). 

Skal du arbeide i denne perioden, må du bruke skjema NAV 02-08.07. 

Får du pensjon eller uføretrygd fra folketrygden og flytter til et annet EØS-land/Sveits, må du kontakte Helsenorge for å få bekreftelse på at du har rett til helsetjenester.

Reiser du sammen med barn, må det fylles ut egen søknad for hvert barn. Søknaden må sendes i posten, vedlagt en førsteside med barnets fødselsnummer. 

Skal du sende inn søknad på vegne av en annen person, må søknaden sendes i posten, sammen med en førsteside med fødselsnummeret til den personen søknaden gjelder. Når du logger deg inn på Ditt NAV, kommer du inn på din personlige side på nav.no. Herfra kan du kun sende inn søknader som gjelder deg personlig, siden dokumenter sendt via Ditt NAV får din signatur og blir arkivert på deg i våre systemer.

Jeg vil søke om å beholde sykepenger mens jeg oppholder meg utenfor Norge

Denne søknaden bruker du hvis du ønsker å reise ut av Norge mens du er sykmeldt og du samtidig ønsker å beholde sykepengene. Du må sende søknaden før du reiser.Skal du avvikle lovbestemt ferie utenfor Norge, skal du ikke søke. I stedet krysser du av for ferie i søknaden om sykepenger som sendes...

Denne søknaden bruker du hvis du ønsker å reise ut av Norge mens du er sykmeldt og du samtidig ønsker å beholde sykepengene. Du må sende søknaden før du reiser.

Skal du avvikle lovbestemt ferie utenfor Norge, skal du ikke søke. I stedet krysser du av for ferie i søknaden om sykepenger som sendes etter at sykmeldingsperioden er over.

Jeg er pensjonist og skal bosette meg i et annet EØS-land

For å vise at du har rett til helsetjenester utenfor Norge, trenger du en bekreftelse på dette. Du finner søknadsskjema hos helsenorge.no, og det er dit du sender søknaden.

Les mer om å være pensjonist i utlandet

For å vise at du har rett til helsetjenester utenfor Norge, trenger du en bekreftelse på dette. Du finner søknadsskjema hos helsenorge.no, og det er dit du sender søknaden.

Jeg vil søke om dagpenger i et annet EØS-land, og trenger attest PD U1

Du kan ta med deg dagpengerettigheter som du har opparbeidet i Norge, hvis du flytter fra Norge til et annet EØS-land. For å dokumentere dine opptjente dagpengerettigheter, må du be om å få en attest PD U1.

Les mer om å være arbeidssøker i utlandet

Du kan ta med deg dagpengerettigheter som du har opparbeidet i Norge, hvis du flytter fra Norge til et annet EØS-land. For å dokumentere dine opptjente dagpengerettigheter, må du be om å få en attest PD U1.

Jeg ønsker å beholde dagpenger i Norge mens jeg søker jobb i utlandet, og trenger attest PD U2 (tidligere E-303)

Dersom du allerede mottar dagpenger, kan du søke om å få beholde dagpengene i inntil tre måneder mens du søker arbeid i et annet EØS-land. Du må ha mottatt dagpenger i Norge i minst fire uker før du søker.

Les mer om å beholde dagpenger i utlandet

Dersom du allerede mottar dagpenger, kan du søke om å få beholde dagpengene i inntil tre måneder mens du søker arbeid i et annet EØS-land. Du må ha mottatt dagpenger i Norge i minst fire uker før du søker.