Velg skjema

Opphold eller arbeid i Norge og på norsk kontinentalsokkel

Jeg vil søke om å bli medlem i folketrygden under opphold i Norge

Hvis du skal arbeide eller oppholde deg i Norge og ikke er pliktig medlem, kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette kan gjelder for deg som f. eks er utenlandsk statsborger og arbeider for en utenlandsk ambassade eller skal studere her under 12 måneder.

Les mer om frivillig medlemskap i folketrygden

Hvis du skal arbeide eller oppholde deg i Norge og ikke er pliktig medlem, kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette kan gjelder for deg som f. eks er utenlandsk statsborger og arbeider for en utenlandsk ambassade eller skal studere her under 12 måneder.

Jeg bor i et annet EØS-land eller Sveits og arbeider kun i Norge

Du kan søke om blankett A1 som bekrefter at du omfattes av norsk trygdelovgivning og ikke skal betale trygdeavgift i andre land. Arbeider du både i Norge og ett eller flere andre land, må du kontakte trygdemyndighetene i landet du er bosatt i.

Du kan søke om blankett A1 som bekrefter at du omfattes av norsk trygdelovgivning og ikke skal betale trygdeavgift i andre land. Arbeider du både i Norge og ett eller flere andre land, må du kontakte trygdemyndighetene i landet du er bosatt i.

Jeg arbeider i Norge og vil søke om kontantstøtte

Dersom du har barn som bor hos deg, kan du ha rett til kontantstøtte fra Norge. Dette gjelder også om du arbeider på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om barnetrygd og kontantstøtte for utenlandske arbeidstakere i Norge

Dersom du har barn som bor hos deg, kan du ha rett til kontantstøtte fra Norge. Dette gjelder også om du arbeider på norsk kontinentalsokkel.

Jeg arbeider i Norge og vil søke om barnetrygd

Dersom du har barn som bor hos deg, kan du ha rett til barnetrygd fra Norge. Dette gjelder også om du arbeider på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om barnetrygd og kontantstøtte for utenlandske arbeidstakere i Norge

Dersom du har barn som bor hos deg, kan du ha rett til barnetrygd fra Norge. Dette gjelder også om du arbeider på norsk kontinentalsokkel.

Jeg har sykmelding fra lege i utlandet og vil søke om sykepenger i Norge

Dersom du har sykmelding fra lege utenfor Norge, må du fylle ut dette skjemaet, vedlegge sykmeldingen og sende til NAV.

Dersom du har sykmelding fra lege utenfor Norge, må du fylle ut dette skjemaet, vedlegge sykmeldingen og sende til NAV.