Velg skjema

Kontoendringer (internasjonalt)

Jeg ønsker NAVs utbetalinger til min bankkonto i et europeisk land

Dersom du bor eller arbeider i et europeisk land og har rett til ytelser fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i det landet der du bor eller arbeider.

Dersom du bor eller arbeider i et europeisk land og har rett til ytelser fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i det landet der du bor eller arbeider.

Jeg ønsker NAVs utbetalinger til min bankkonto i Australia

Dersom du bor i Australia og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i Australia.

Dersom du bor i Australia og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i Australia.

Jeg ønsker NAVs utbetalinger til min bankkonto i Canada

Dersom du bor i Canada og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i Canada.

Dersom du bor i Canada og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i Canada.

Jeg ønsker NAVs utbetalinger til min bankkonto i Mexico

Dersom du bor i Mexico og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i Mexico.

Dersom du bor i Mexico og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i Mexico.

Jeg ønsker NAVs utbetalinger til min bankkonto i Sør-Afrika

Dersom du bor i Sør-Afrika og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i Sør-Afrika.

Dersom du bor i Sør-Afrika og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i Sør-Afrika.

Jeg ønsker NAVs utbetalinger til min bankkonto i USA

Dersom du bor i USA og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i USA.

Dersom du bor i USA og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i USA.

Jeg ønsker NAVs utbetalinger til min bankkonto i utlandet

Dersom du bor i utlandet og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i utlandet.

Dersom du bor i utlandet og har rett til ytelse fra NAV, kan NAV utbetale ytelsene direkte til din bankkonto i utlandet.