Velg skjema

Gravferdsstønad og båretransport

Jeg vil søke om stønad til gravferd og/eller båretransport

Gravferdsstønad er en behovsprøvd ytelse som kan gis ved dødsfall. For barn under 18 år og ved dødfødsler er det ingen behovsprøving. Det kan i tillegg gis stønad til båretransport dersom det er mer enn 20 km til nærmeste naturlige gravsted.

Les mer om gravferdsstønad og båretransport

Gravferdsstønad er en behovsprøvd ytelse som kan gis ved dødsfall. For barn under 18 år og ved dødfødsler er det ingen behovsprøving. Det kan i tillegg gis stønad til båretransport dersom det er mer enn 20 km til nærmeste naturlige gravsted.