Velg skjema

Gjenlevende ektefelle, partner eller samboer

Jeg vil søke om gjenlevendepensjon eller overgangsstønad

Dette skjema bruker du som gjenlevende når du søker om stønad til livsopphold. Stønaden avkortes i forhold til egen arbeidsinntekt.

Les mer om gjenlevendepensjon og overgangsstønad

Dette skjema bruker du som gjenlevende når du søker om stønad til livsopphold. Stønaden avkortes i forhold til egen arbeidsinntekt.

Jeg vil søke om stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid eller stønad til skolepenger

Dette skjema bruker du dersom du er i arbeid og har utgifter i forbindelse med tilsyn for barn og dersom du er under utdanning og søker om stønad til skolepenger. Vilkårene for disse stønadene er de samme som for enslig mor eller far, men enslig mor eller far bruker et annet søknadsskjema.Les...

Dette skjema bruker du dersom du er i arbeid og har utgifter i forbindelse med tilsyn for barn og dersom du er under utdanning og søker om stønad til skolepenger. Vilkårene for disse stønadene er de samme som for enslig mor eller far, men enslig mor eller far bruker et annet søknadsskjema.

Les mer om stønad til barnetilsyn