Innsendingsvalg økonomisk sosialhjelp

Lever søknaden på nett

  • Logg inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides
  • Fyll ut søknaden
  • Skann eller ta bilde av eventuelle vedlegg
  • Send direkte til NAV

Elektronisk søknad

Hvis du ikke har mulighet til å sende inn søknad om økonomisk sosialhjelp elektronisk, må du ta kontakt med det lokale NAV-kontoret ditt. NAV-kontoret kan hjelpe deg med informasjon og veiledning.

Hvis du søker for andre enn deg selv kan du ikke søke elektronisk.

Se informasjon om økonomisk sosialhjelp