Velg skjema

Tilleggsstønader

Jeg vil søke om tilleggsstønader

For å få tilleggsstønader må du delta på arbeidsrettet aktivitet etter avtale med NAV. Du kan helt eller delvis få dekket utgifter du har i forbindelse med aktiviteten du deltar på, som reise, læremidler, pass av barn,  pleie og tilsyn av familiemedlemmer, boutgifter og flytting.

Les mer om tilleggsstønader.

For å få tilleggsstønader må du delta på arbeidsrettet aktivitet etter avtale med NAV. Du kan helt eller delvis få dekket utgifter du har i forbindelse med aktiviteten du deltar på, som reise, læremidler, pass av barn,  pleie og tilsyn av familiemedlemmer, boutgifter og flytting.

Jeg vil sende inn kjøreliste

For å kunne sende inn kjøreliste må du ha godkjent vedtak om stønad til daglig reise med bruk av egen bil. I kjørelisten skal du oppgi du antall dager du har reist og utgifter du har hatt til parkering.

For å kunne sende inn kjøreliste må du ha godkjent vedtak om stønad til daglig reise med bruk av egen bil. I kjørelisten skal du oppgi du antall dager du har reist og utgifter du har hatt til parkering.