Velg skjema

Melde fra om inntektsendringer

Jeg vil melde fra om økning eller reduksjon av forventet inntekt

Din egen arbeidsinntekt eller ektefelle/samboer/partners inntekter har betydning for størrelsen på stønaden din. Dette skjemaet bruker du for å melde fra om inntektsendringer.

 

Din egen arbeidsinntekt eller ektefelle/samboer/partners inntekter har betydning for størrelsen på stønaden din. Dette skjemaet bruker du for å melde fra om inntektsendringer.