Velg skjema

Krigspensjon

Jeg vil søke om krigspensjon

Dette skjema bruker du når du vil søke om krigspensjon. Krigspensjon kan gis personer som har fått mén eller nedsatt arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøtjeneste, militær tjeneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen 1939-1945. Også andre som er...

Dette skjema bruker du når du vil søke om krigspensjon. Krigspensjon kan gis personer som har fått mén eller nedsatt arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøtjeneste, militær tjeneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen 1939-1945. Også andre som er påført skade som følge av krigsulykke eller hendinger som skyldes krigen, kan ha rett til krigspensjon.