Velg skjema

Forsørgingstillegg

Alderspensjon - jeg vil søke om forsørgingstillegg

Dersom du har søkt om eller mottar alderspensjon og forsørger ektefelle og/eller barn, kan du søke om forsørgingstillegg når familien har en samlet inntekt under et visst nivå.

Les mer om forsørgingstillegg

Dersom du har søkt om eller mottar alderspensjon og forsørger ektefelle og/eller barn, kan du søke om forsørgingstillegg når familien har en samlet inntekt under et visst nivå.