Velg skjema

Familiepleier

Jeg vil søke om pensjon eller overgangsstønad

Som tidligere familiepleier kan du ha rett til pensjon eller overgangsstønad dersom du er ugift, under 67 år og har pleiet en nærstående person i minst 5 år, og pleieforholdet gjorde det umulig for deg å forsørge deg selv under og etter pleietiden.

Les mer om stønad til tidligere familiepleiere

Som tidligere familiepleier kan du ha rett til pensjon eller overgangsstønad dersom du er ugift, under 67 år og har pleiet en nærstående person i minst 5 år, og pleieforholdet gjorde det umulig for deg å forsørge deg selv under og etter pleietiden.

Jeg vil søke om stønad til skolepenger

Dette skjemaet bruker du når du som tidligere familiepleier vil søke om dekning av utgifter til skolepenger, eksamensavgift, semesteravgift i forbindelse med nødvendig og hensiktsmessig utdanning. Vilkårene for disse stønadene er de samme som for enslig mor/far.  Du kan ha rett til flere...

Dette skjemaet bruker du når du som tidligere familiepleier vil søke om dekning av utgifter til skolepenger, eksamensavgift, semesteravgift i forbindelse med nødvendig og hensiktsmessig utdanning. Vilkårene for disse stønadene er de samme som for enslig mor/far.  Du kan ha rett til flere stønader (tilleggsstønader). Søker du om tilleggsstønader, må du sende digital søknad på nav.no

Les mer om tilleggsstønader

Les mer om stønader til skolepenger