Velg skjema

Barn som har mistet en eller flere av foreldrene

Jeg vil søke om barnepensjon når en forelder er død

Dette skjema bruker du hvis du skal søke om barnepensjon til barn som har mistet en av foreldrene. Pensjonen skal bidra til å sikre barnet inntekt til livsopphold.

Les mer om barnepensjon

Dette skjema bruker du hvis du skal søke om barnepensjon til barn som har mistet en av foreldrene. Pensjonen skal bidra til å sikre barnet inntekt til livsopphold.

Jeg vil søke om barnepensjon for foreldreløse barn

Dette skjema bruker du hvis du skal søke om barnepensjon til foreldreløse barn som har mistet begge foreldrene eller har mistet mor og det ikke er fastsatt farskap.

Les mer om barnepensjon

Dette skjema bruker du hvis du skal søke om barnepensjon til foreldreløse barn som har mistet begge foreldrene eller har mistet mor og det ikke er fastsatt farskap.

Jeg vil søke om barnepensjon utover 18 år

Barnepensjon kan i visse tilfeller gis utover 18 år. Foreldreløse som er under utdanning gis stønad inntil 20 år. Når dødsfallet skyldes en yrkesskade, gis stønad under utdanning inntil 21 år. 

Les mer om barnepensjon

Barnepensjon kan i visse tilfeller gis utover 18 år. Foreldreløse som er under utdanning gis stønad inntil 20 år. Når dødsfallet skyldes en yrkesskade, gis stønad under utdanning inntil 21 år.