Velg skjema

Avtalefestet pensjon etteroppgjør

Jeg vil gi tilbakemelding til NAV om inntekt som skal holdes utenfor etteroppgjøret for avtalefestet pensjon (AFP)

Dette skjemaet bruker du for å gi opplysninger til NAV om inntekt du mener skal holdes utenfor etteroppgjøret. Det vil si inntekt som er opptjent før første uttak av AFP, eller etter opphør av AFP.

Dette skjemaet bruker du for å gi opplysninger til NAV om inntekt du mener skal holdes utenfor etteroppgjøret. Det vil si inntekt som er opptjent før første uttak av AFP, eller etter opphør av AFP.