Velg skjema

Syn

Jeg vil søke om tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Du må søke og ha fått innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede før du kan bestille tolk til konkrete oppdrag. Bruk skjemaet når du skal søke om tolk første gang og ved endringer i behovet for tolk.

Les mer om tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Du må søke og ha fått innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede før du kan bestille tolk til konkrete oppdrag. Bruk skjemaet når du skal søke om tolk første gang og ved endringer i behovet for tolk.

Jeg vil søke om stønad til tilpasningskurs for syns- og hørselshemmede eller til opphold på folkehøyskole

Det er samme søknadsskjema for stønad til synshemmede, syns- og hørselshemmede (døvblinde) og hørselshemmede, og for stønad til opphold på folkehøyskole. Du spesifiserer hva du skal søke om når du fyller ut skjemaet.

Les mer om opplæringstiltak ved syns- og hørselsvansker

Det er samme søknadsskjema for stønad til synshemmede, syns- og hørselshemmede (døvblinde) og hørselshemmede, og for stønad til opphold på folkehøyskole. Du spesifiserer hva du skal søke om når du fyller ut skjemaet.

Jeg vil søke om stønad til briller eller kontaktlinser til barn/ungdom under 18 år

Skjemaet brukes ved søknad om stønad til briller/kontaktlinser til barn og ungdom under 18 år ved noen øyesykdommer. Søknad må sendes før det har gått seks måneder etter at brillene/kontaktlinsene ble kjøpt.

Les mer om briller og kontaktlinser til barn og ungdom under 18 år

Skjemaet brukes ved søknad om stønad til briller/kontaktlinser til barn og ungdom under 18 år ved noen øyesykdommer. Søknad må sendes før det har gått seks måneder etter at brillene/kontaktlinsene ble kjøpt.