Velg skjema

Kommunikasjon og kognisjon

Jeg vil søke om tilskudd til PC eller nettbrett

Hvis du er grunnskoleelev og har spesifikke lese- og skrivevansker kan du bruke dette skjemaet for å søke om tilskudd til PC eller nettbrett. Kontaktpersonen ved skolen må dokumentere at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden...

Hvis du er grunnskoleelev og har spesifikke lese- og skrivevansker kan du bruke dette skjemaet for å søke om tilskudd til PC eller nettbrett. Kontaktpersonen ved skolen må dokumentere at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden skal det gis en generell beskrivelse av undervisningen, og hvorfor det er nødvendig med datahjelpemidler. Det skal oppgis et navn på oppfølgingsansvarlig.

Du kan også bruke dette skjemaet ved søknad om program for lese- og skrivestøtte.

Jeg har kognitive vansker og vil søke om hjelpemidler

Her finner du skjema for å søke om hjelpemidler ved vansker med å huske, planlegge og organisere aktiviteter, forstå tiden m.m.

Les mer om hjelpemidler for kognitiv funksjonsnedsettelse

Her finner du skjema for å søke om hjelpemidler ved vansker med å huske, planlegge og organisere aktiviteter, forstå tiden m.m.