Velg skjema

Førerhund og servicehund

Jeg vil søke om å få dekket ekstraordinære veterinærutgifter for førerhund

Du bruker dette skjemaet hvis du skal søke om å få dekket ekstraordinære utgifter i forbindelse med skade eller sykdom på førerhund.

Du bruker dette skjemaet hvis du skal søke om å få dekket ekstraordinære utgifter i forbindelse med skade eller sykdom på førerhund.

Jeg vil søke om servicehund

Dette skjemaet bruker du for å søke om servicehund.

På grunn av en begrenset budsjettramme må NAV prioritere strengt hvem som skal få servicehund. Det er ikke sikkert at du kan få en servicehund, selv om du oppfyller vilkårene.

Les mer om vilkårene og kriterier for tildeling av servicehund

Dette skjemaet bruker du for å søke om servicehund.

På grunn av en begrenset budsjettramme må NAV prioritere strengt hvem som skal få servicehund. Det er ikke sikkert at du kan få en servicehund, selv om du oppfyller vilkårene.