Velg skjema

Diverse

Jeg vil søke om tilskudd til PC eller nettbrett

Hvis du er grunnskoleelev og har spesifikke lese- og skrivevansker kan du bruke dette skjemaet for å søke om tilskudd til PC eller nettbrett. Kontaktpersonen ved skolen må dokumentere at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden...

Hvis du er grunnskoleelev og har spesifikke lese- og skrivevansker kan du bruke dette skjemaet for å søke om tilskudd til PC eller nettbrett. Kontaktpersonen ved skolen må dokumentere at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden skal det gis en generell beskrivelse av undervisningen, og hvorfor det er nødvendig med datahjelpemidler. Det skal oppgis et navn på oppfølgingsansvarlig.

Du kan også bruke dette skjemaet ved søknad om program for lese- og skrivestøtte.

Jeg vil fylle ut en fullmakt ved søknad om hjelpemidler

Skjemaet benyttes når søker gir fullmakt til at søknad kan hentes fra nav.no og fylles ut av behandler/kartlegger i etterkant av kartlegging.

Last ned fullmaktsskjema

Skjemaet benyttes når søker gir fullmakt til at søknad kan hentes fra nav.no og fylles ut av behandler/kartlegger i etterkant av kartlegging.

Last ned fullmaktsskjema

Jeg vil søke om stønad til tilpasningskurs for syns- og hørselshemmede eller til opphold på folkehøyskole

Det er samme søknadsskjema for stønad til synshemmede, syns- og hørselshemmede (døvblinde) og hørselshemmede, og for stønad til opphold på folkehøyskole. Du spesifiserer hva du skal søke om når du fyller ut skjemaet.

Les mer om opplæringstiltak ved syns- og hørselsvansker

Det er samme søknadsskjema for stønad til synshemmede, syns- og hørselshemmede (døvblinde) og hørselshemmede, og for stønad til opphold på folkehøyskole. Du spesifiserer hva du skal søke om når du fyller ut skjemaet.

Jeg vil søke om stønad til grunnmønster og spesialsøm

Hvis du skal søke om stønad til grunnmønster eller refusjon av utgifter du har hatt til søm av klær etter grunnmønster, bruker du dette skjemaet.

Les mer om stønad til grunnmønster og spesialsøm

Hvis du skal søke om stønad til grunnmønster eller refusjon av utgifter du har hatt til søm av klær etter grunnmønster, bruker du dette skjemaet.