Bytte av hjelpemiddel

Bytte av hjelpemiddel

Jeg vil søke om bytte av hjelpemiddel

Dette skjema bruker du hvis du trenger å bytte et hjelpemiddel. Utlån av nytt hjelpemiddel må være i samsvar med gjeldende regelverk og rammeavtaler i NAV. Hvis hjelpemiddelet er utslitt skal kommunal servicetekniker foreta teknisk vurdering før det bes om bytte.Hvis behovet for hjelpemiddelet...

Dette skjema bruker du hvis du trenger å bytte et hjelpemiddel. Utlån av nytt hjelpemiddel må være i samsvar med gjeldende regelverk og rammeavtaler i NAV. Hvis hjelpemiddelet er utslitt skal kommunal servicetekniker foreta teknisk vurdering før det bes om bytte.

Hvis behovet for hjelpemiddelet er endret må det søkes på nytt. Du kan kontakte hjelpemiddelsentralen hvis du er i tvil om hjelpemiddelet kan byttes eller om det må sendes en ny søknad.