Foreldrepenger og engangsstønad

Foreldrepenger og engangsstønad

Jeg vil søke om foreldrepenger ved adopsjon

Du kan få foreldrepenger om du har vært yrkesaktiv og hatt inntekt eller ytelser fra NAV i minst 6 av de10 siste månedene før foreldrepengeperioden din starter. 

Les mer om foreldrepenger

Du kan få foreldrepenger om du har vært yrkesaktiv og hatt inntekt eller ytelser fra NAV i minst 6 av de10 siste månedene før foreldrepengeperioden din starter. 

Les mer om foreldrepenger

Jeg vil søke om engangsstønad ved fødsel

Dersom du ikke har vært i arbeid og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til, kan du få engangsstønad. 

Les mer om engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Dersom du ikke har vært i arbeid og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til, kan du få engangsstønad. 

Jeg vil søke om engangsstønad ved adopsjon

Dersom du ikke har vært i arbeid og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til, kan du få engangsstønad.

Les mer om engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Dersom du ikke har vært i arbeid og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til, kan du få engangsstønad.