Foreldrepenger og engangsstønad

Lever søknaden på nett

  • Logg inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides
  • Fyll ut søknaden
  • Skann eller ta bilde av egne vedlegg
  • Last opp vedleggene og send direkte til NAV

Under 18 år?

Hvis du er under 18 år må foresatte eller verge signere på søknaden din. Du må derfor sende den i posten.