Velg skjema

Svangerskapspenger

Jeg vil søke om svangerskapspenger som arbeidstaker

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Dersom du er arbeidstaker, og arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge arbeidet for deg, kan du søke om svangerskapspenger på arbeidstilsynets...

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Dersom du er arbeidstaker, og arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge arbeidet for deg, kan du søke om svangerskapspenger på arbeidstilsynets skjema, som du finner her: Arbeidstilsynet. Også dette skal sendes til NAV. Med søknaden skal det følge en førsteside, som du får laget i skjemaveilederen på nav.no.

Jeg vil søke om svangerskapspenger som selvstendig næringsdrivende

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Dersom du er selvstendig næringsdrivende, bruker du dette skjemaet for å søke om svangerskapspenger.

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Dersom du er selvstendig næringsdrivende, bruker du dette skjemaet for å søke om svangerskapspenger.