Velg skjema

Oppfostringsbidrag

Jeg vil søke om endring av oppfostringsbidrag eller sende inn opplysninger i tilknytning til søknad om oppfostringsbidrag

Dette skjemaet bruker du når barnevernet (kommunen) har satt frem søknad om fastsettelse av oppfostringsbidrag. Dere kan som foreldre begge være bidragspliktige, også når dere bor sammen.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med NAV.

Dette skjemaet bruker du når barnevernet (kommunen) har satt frem søknad om fastsettelse av oppfostringsbidrag. Dere kan som foreldre begge være bidragspliktige, også når dere bor sammen.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med NAV.