Velg skjema

Omsorgspenger

Forhåndsgodkjenning av øket antall stønadsdager med omsorgspenger

Dersom du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn under 18 år, kan du få øket antall stønadsdager med omsorgspenger. Du bruker dette skjemaet for å søke om forhåndsgodkjenning av øket antall stønadsdager.

Dersom du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn under 18 år, kan du få øket antall stønadsdager med omsorgspenger. Du bruker dette skjemaet for å søke om forhåndsgodkjenning av øket antall stønadsdager.