Innsendingsvalg kontantstøtte

Lever søknaden på nett

  • Logg inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides
  • Foreløpig kan elektronisk søknad bare brukes dersom du er statsborger i Norge eller EØS og kan svare ja på inngangskriteriene
  • Fyll ut søknaden
  • Send direkte til NAV