Velg skjema

Enslig mor eller far

Jeg vil søke om overgangsstønad, stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid eller stønad til skolepenger

Dersom du er alene med omsorgen for barn, kan du ha rett til stønad som enslig mor eller far. Informasjon om de forskjellige stønadene finner du på informasjonssiden på lenken under. For å søke om stønad til enslig mor eller far, bruker du dette skjemaet. Du bruker også denne lenken til skjema...

Dersom du er alene med omsorgen for barn, kan du ha rett til stønad som enslig mor eller far. Informasjon om de forskjellige stønadene finner du på informasjonssiden på lenken under. For å søke om stønad til enslig mor eller far, bruker du dette skjemaet. Du bruker også denne lenken til skjema om du skal søke om flere av stønadene for en ny periode, slik at du får liste over all dokumentasjon du må vedlegge til søknaden din. Du må bo og oppholde deg i Norge for å få denne stønaden.