Velg skjema

Enslig mor eller far

Søknad om overgangsstønad - enslig mor eller far

Gjelder kun hvis du er enslig mor eller far og søker om overgangsstønad. Du bruker også denne lenken om du skal søke om stønad for en ny periode.Nedenfor finner du en oversikt over dokumentasjon som du må legge ved søknaden. Det kan være like vedlegg for noen av stønadene til enslig mor eller...

Gjelder kun hvis du er enslig mor eller far og søker om overgangsstønad. Du bruker også denne lenken om du skal søke om stønad for en ny periode.

Nedenfor finner du en oversikt over dokumentasjon som du må legge ved søknaden. Det kan være like vedlegg for noen av stønadene til enslig mor eller far. Det vil derfor være nok å sende dokumentasjon sammen med en av søknadene.

Søknad om skolepenger - enslig mor eller far

Gjelder kun hvis du søker om skolepenger og er alene med omsorgen for barn og under utdanning. Stønad til skolepenger skal dekke utgifter til semesteravgift, eksamensgebyr og skolepenger. Du bruker også denne lenken om du skal søke om stønad for en ny periode.

Gjelder kun hvis du søker om skolepenger og er alene med omsorgen for barn og under utdanning. Stønad til skolepenger skal dekke utgifter til semesteravgift, eksamensgebyr og skolepenger. Du bruker også denne lenken om du skal søke om stønad for en ny periode.