Velg skjema

Barnebidrag og bidragsforskudd

Vi vil avtale barnebidrag til felles barn

Dette skjemaet kan dere bruke når dere skal inngå en privat avtale om bidrag.Dersom dere ønsker at NAV skal innkreve det avtalte bidraget sender dere en kopi av avtalen til NAV.

Dette skjemaet kan dere bruke når dere skal inngå en privat avtale om bidrag.Dersom dere ønsker at NAV skal innkreve det avtalte bidraget sender dere en kopi av avtalen til NAV.

Vi vil avtale bidrag til barn over 18 år

Dette skjemaet kan dere bruke når dere skal inngå en en privat avtale om bidrag mellom en bidragspliktig forelder og barnet som er bidragsmottaker. Barnet over 18 år kan inngå en slik avtale med en eller begge foreldre (bruk et avtaleskjema for hver).

Dette skjemaet kan dere bruke når dere skal inngå en en privat avtale om bidrag mellom en bidragspliktig forelder og barnet som er bidragsmottaker. Barnet over 18 år kan inngå en slik avtale med en eller begge foreldre (bruk et avtaleskjema for hver).

Jeg er bidragsmottaker og vil søke om fastsettelse, endring eller innkreving av bidrag

Søknadsskjemaet skal du bruke dersom du er bidragsmottaker og søker om enten fastsettelse,endring eller innkreving av barnebidrag eller bidragsforskudd. Skjemaet kan også brukes for barn over 18 år som søker om bidrag.

Søknadsskjemaet skal du bruke dersom du er bidragsmottaker og søker om enten fastsettelse,endring eller innkreving av barnebidrag eller bidragsforskudd. Skjemaet kan også brukes for barn over 18 år som søker om bidrag.

Jeg er bidragspliktig og vil søke om fastsettelse, endring eller innkreving av bidrag

Begge foreldrene kan søke om fastsettelse eller endring av bidrag. Som foreldre eller part kan du søke om fastsettelse og endring av bidrag,med eller uten innkreving av NAV.

Begge foreldrene kan søke om fastsettelse eller endring av bidrag. Som foreldre eller part kan du søke om fastsettelse og endring av bidrag,med eller uten innkreving av NAV.

Jeg er bidragsmottaker og vil svare på forhåndsvarsel fra NAV

Dette skjemaet bruker du for å gi opplysninger etter å ha mottatt forhåndsvarsel i sak om barnebidrag.

Dette skjemaet bruker du for å gi opplysninger etter å ha mottatt forhåndsvarsel i sak om barnebidrag.

Jeg er bidragsmottaker, og vil søke om fastsettelse eller endring av bidragsforskudd

Dersom barnet bor fast hos deg, kan du søke om bidragsforskudd. Dersom du samtidig skal søke om fastsettelse eller endring av bidrag, bruker du samme skjema til dette.

Dersom barnet bor fast hos deg, kan du søke om bidragsforskudd. Dersom du samtidig skal søke om fastsettelse eller endring av bidrag, bruker du samme skjema til dette.

Jeg vil søke om at NAV fastsetter et bidrag til særlige utgifter

Søknadsskjemaet skal du benytte dersom du har hatt særlige utgifter til barn og søker om et bidrag fra den andre forelderen. For eksempel utgifter til briller,linser,konfirmasjon eller tannregulering. Husk å sende inn kopi av kvittering eller faktura på utgiften du søker om særlig bidrag for.

Søknadsskjemaet skal du benytte dersom du har hatt særlige utgifter til barn og søker om et bidrag fra den andre forelderen. For eksempel utgifter til briller,linser,konfirmasjon eller tannregulering. Husk å sende inn kopi av kvittering eller faktura på utgiften du søker om særlig bidrag for.

Jeg er bidragspliktig og vil søke om å få slettet bidragsgjeld

Søknadsskjemaet skal du bruke dersom du er bidragspliktig og søker om at NAV skal slette bidragsgjelden din. Skjemaet kan også brukes hvis du i tillegg søker om at barnebidraget skal endres. Dersom du har bidragsgjeld for barn i ulike bidragssaker må du fylle ut en søknad for hver bidragssak.

Søknadsskjemaet skal du bruke dersom du er bidragspliktig og søker om at NAV skal slette bidragsgjelden din. Skjemaet kan også brukes hvis du i tillegg søker om at barnebidraget skal endres. Dersom du har bidragsgjeld for barn i ulike bidragssaker må du fylle ut en søknad for hver bidragssak.

Jeg er bidragspliktig og skal sende inn opplysninger om økonomien min i forbindelse med innkreving

NAV Innkreving er nå en del av Skatteetaten. Dersom du ønsker å inngå/endre betalingsordning eller klage på trekkpålegg må du gjøre dette via NAV Innkreving sine skjema på altinn.

Her finner du mer informasjon og link til skjemaene 

NAV Innkreving er nå en del av Skatteetaten. Dersom du ønsker å inngå/endre betalingsordning eller klage på trekkpålegg må du gjøre dette via NAV Innkreving sine skjema på altinn.

Her finner du mer informasjon og link til skjemaene