Velg skjema

Barnebidrag og bidragsforskudd

Jeg er bidragsmottaker og vil svare på forhåndsvarsel fra NAV

Dette skjemaet skal du bruke når du er bidragsmottaker og har fått forhåndsvarsel om underholdsbidrag.

Dette skjemaet skal du bruke når du er bidragsmottaker og har fått forhåndsvarsel om underholdsbidrag.

Jeg er bidragsmottaker, og vil søke om fastsettelse eller endring av bidragsforskudd

Dersom barnet bor fast hos deg, kan du søke om bidragsforskudd. Du bruker samme skjema for å søke om bidragsforskudd som når du vil søke om fastsettelse eller endring av bidrag.

Les mer om bidragsforskudd

Dersom barnet bor fast hos deg, kan du søke om bidragsforskudd. Du bruker samme skjema for å søke om bidragsforskudd som når du vil søke om fastsettelse eller endring av bidrag.

Jeg er bidragsmottaker og vil søke om fastsettelse, endring eller innkreving av bidrag

Begge foreldrene kan søke om fastsettelse eller endring av bidrag. Barn over 18 år skal søke selv. Du bruker også dette skjemaet dersom du skal sende inn informasjon i saken når den bidragspliktige har søkt om fastsettelse, endring eller innkreving. Hver av dere kan når som helst be om...

Begge foreldrene kan søke om fastsettelse eller endring av bidrag. Barn over 18 år skal søke selv. Du bruker også dette skjemaet dersom du skal sende inn informasjon i saken når den bidragspliktige har søkt om fastsettelse, endring eller innkreving. Hver av dere kan når som helst be om innkreving av det avtalet eller fastsatte bidraget.

Jeg er bidragspliktig og vil søke om fastsettelse, endring eller innkreving av bidrag

Begge foreldrene kan søke om fastsettelse eller endring av bidrag. Barn over 18 år skal søke selv. Du bruker også dette skjemaet dersom du skal sende inn informasjon i saken når bidragsmottakeren har søkt om fastsettelse, endring eller innkreving. Hver av dere kan når som helst be om...

Begge foreldrene kan søke om fastsettelse eller endring av bidrag. Barn over 18 år skal søke selv. Du bruker også dette skjemaet dersom du skal sende inn informasjon i saken når bidragsmottakeren har søkt om fastsettelse, endring eller innkreving. Hver av dere kan når som helst be om innkreving av det avtalte eller fastsatte bidraget.

Jeg er bidragspliktig og skal sende inn opplysninger om økonomien min i forbindelse med innkreving

Dette skjemaet bruker du når du skal sende inn opplysninger om økonomien din til NAV Innkreving.

Har du spørsmål om innkreving gjennom NAV, ta kontakt med NAV Innkreving.

Krav til dokumentasjon ved søknad om endring av betalingsordning/klage på trekkpålegg

Dette skjemaet bruker du når du skal sende inn opplysninger om økonomien din til NAV Innkreving.

Har du spørsmål om innkreving gjennom NAV, ta kontakt med NAV Innkreving.