Samboerforhold

Samboerforhold

Jeg vil melde fra om endringer i samboerforhold

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om inngåelse eller opphør av samboerskap. Du kan også bruke skjemaet til å melde fra om endring i samboers inntekt.

Velg endringsskjema for samboerskap
Bokmål
| Nynorsk | Engelsk

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Dette skjemaet bruker du når du skal melde fra om inngåelse eller opphør av samboerskap. Du kan også bruke skjemaet til å melde fra om endring i samboers inntekt.

Velg endringsskjema for samboerskap
Bokmål
| Nynorsk | Engelsk

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader